Google+
 
  
  QR-kode
 
 
 
 
 

For kunstnere og gallerier

Nye deltagere til 2017-sæsonen

Deadline for at komme med i Kunstfolderen var den 1. februar. Men du kan stadig komme med i de øvrige markedsføringskanaler.

Det bliver ca. halv kontingent afhængig af, hvor langt vi er henne i sæsonen.

Send en mail til mail@kunstiodsherred.dk og få et tilbud.

Derefter kan du tilmelde dig via tilmeldingssiden.
 
 
Vi åbner for tilmeldinger til 2018-sæsonen medio december 2017 med deadline 1. februar 2018.
 
Du kan tilmelde dig vores årlige invitationsmail, så du ikke glemmer det. Modtag invitation på mail.
 
 
Tilmelding
QuickGuide
 
 
You need to install or upgrade your Flash Player

Ovenstående billeder er bl.a. taget fra temamøder, som deltagere i Kunst i Odsherred gratis kan deltage i.
 

Generelt

Kunst i Odsherred's formål er at synliggøre kunstnere i Odsherred. Sæsonen 2017 bliver 6. gang vi gør det.
 
Det sker ved at du bliver markedsført ad 12 forskellige kanaler gennem hele sæsonen.
 
Desuden sætter vi speciel fokus på arrangementerne Pinsekunst og Efterårskunst, som du også har mulighed for at deltage i.
 
Udover markedsføringen får du spændende viden på temamøder. Læs mere om temamøderne her.
 
Endelig er der her på hjemmesiden et Kunstforum, som du kan bruge til spørgsmål, svar og vidensdeling med andre kunstnere.
 

De 12 markedsføringskanaler

Kunst i Odsherred markedsfører dig via 12 forskellige kanaler. Nogle virker hele sæsonen, andre fokuserer på enkeltarrangementer.
 
3 af markedsføringskanalerne er valgfri - de øvrige er du med i automatisk.
 
Kontingentet er det samme, selv om du har fravalgt nogle af kanalerne.
 
Her er en skematisk oversigt:
 
Kanal Valgfri Periode Bemærkninger
Kunstfolderen   Sæson Vores kerneprodukt - derfor obligatorisk
Pinsekunst X 3 dage  
Efterårskunst X 3 dage  
Hjemmesiden   Sæson Generel markedsføring
Kunstsiden   Sæson  Din egen underside på hjemmesiden
Vejvisningsskilte X Sæson Skiltene kan bruges fra år til år  
Brochuredistribution   Sæson Kunstfolderen fordeles til ca. 60 steder 
Annoncer    Sæson Generelle annoncer 
Cyberkalendere    Sæson  Generelle annoncer 
Nyhedsbreve   Sæson Generelle meddelelser 
Facebook   Sæson  Generelle meddelelser 
Pressemeddelelser   Sæson Generelle meddelelser 
 
Markedsføringskanalerne er uddybende beskrevet i menuen 12 markedsføringskanaler
 

Møder, temaer, sparring

Foruden selve markedsføringen tilbyder vi:
 • Et årligt informationsmøde inden tilmelding. Her kan interesserede blive informeret generelt om konceptet og om nye tiltag.
 • I efteråret gennemføres en evaluering, hvor alle deltagerne kan bidrage med fx forbedringsforslag.
 • Som en del af ovenstående møder eller som selvstændige møder holder vi temamøder, hvor vigtige kunstrelaterede emner præsenteres med efterfølgende erfaringsudveksling.
  Læs mere under Temamøder.

Du får rigtig meget for kontingentet

To væsentlige ting du skal vide:
 • Bestyrelsen arbejder gratis. Derfor går hele kontingentet til markedsføring. 
 • Da vi er mange deltagere er der stordriftsfordele.
Eksempler:
 • Markedsføringen på hjemmesiden er gratis, da ajourføringer udføres af initiativgruppen.
 • De faste omkostninger til fx web-hotel og mail er billige, da udgiften deles af alle deltagerne via kontingentet.
 • Design / layout / opsætning af kunstfolder, annoncer, skilte mm sker ligeledes af bestyrelsen. 
 • Kunstfolderen trykkes og distribueres i 15.000 eksemplarer - en markedsføring der vil være næsten umulig, hvis man skulle markedsføre sig selv alene.
 • Nyhedsbreve, pressemeddelelser, indlæg på de sociale medier mm skrives af bestyrelsen.

Fordele for dig

 1. Systematisk markedsføring af dig hele sæsonen gennem mange kanaler.
 2. Alle må deltage efter ens, enkle og klare regler.
 3. Der er ikek cencur.
 4. Der er ikke antalsbegrænsning.
 5. Billigt, bl.a. fordi:
  • Vi er mange deltagere.
  • Vi skal ikke generere et overskud.
  • Bestyrelsen arbejder gratis.
 6. Du tages alvorligt – fx holder vi informations- og evalueringsmøder. Du kan i øvrigt nemt komme af med ris og ros her på hjemmesiden.
 7. Gratis temamøder hvor fx kunst- eller marketingrelaterede enmer præsenteres med efterfølgende sparring.

Dine åbningstider

Du bestemmer selv hvornår og hvor meget du vil holde åbent.

Både i Kunstfolderen og på Kunstsiden kan åbningstiderne angives. Vi vil dog opfordre dig til at holde mest muligt åbent af flere grunde:
 • Helt banalt: For din egen skyld.
  Jo mere du holder åbent, jo flere besøgende og jo mere salg.
  Det er helt ok, at du arbejder med din kunst i åbningstiden - mange kunstinteresserede kan godt lide at se værkerne blive til.
 • For de kunstinteresseredes skyld.
  Jo flere steder der er åbent, jo større oplevelse kan vi give de besøgende.
 • For vores alles skyld:
  Kunst i Odsherred står stærkest og mest troværdig med så mange åbne kunstudstillinger som muligt.

Deltagerbetingelser

Alle der opfylder nedenstående betingelser kan deltage. Der er heller ikke adgangsbegrænsning.

 • Du skal have et egnet udstillingslokale i Odsherred, hvor kunstværkerne kommer til deres ret. Du bestemmer selv dine åbningstider.
 • Tilmeldings- og betalingsfrister overholdes.
 • Al information udveksles elektronisk, dvs. pr. e-mail og på denne hjemmeside. Fx vil vigtige datoer stå i QuickGuiden.

Kontingent

Kontingentet er for 2017 sat til 1.400 kr. uanset hvor mange af markedsføringskanalerne, du vælger.
 

Tilmelding og betaling

Tilmeld dig via tilmeldingssiden Tilmelding til sæsonen.

Gør det nu, mens du husker det.
 

Hvad synes en deltager?

 

Informations og temamøde

Vi holder informations- og temamøde søndag den 15. januar 2017 kl. 14 - 16.30 i DAFF's hyggelige klubhus på Rørvig havn. Der vil være skilte på havnen, der viser vej til klubhuset.

Der fortæller vi kort om hvad Kunst i Odsherred er, forklarer forbedringerne og svarer på spørgsmål.

Desuden har vi sat dette tema på dagsordenen – et foredrag af Claus Knudtskov på ca. 1 time:

 • Hva’ fa’en er det vi går og glor på?
  Bliv klogere på visuelt design og layout.
Du er velkommen til mødet – også selv om du ikke forventer at deltage i Kunst i Odsherred i den kommende sæson.

Læs mere …

Du kan læse mere om de enkelte elementer via menuen til venstre.
 
- Bredde og mangfoldighed -

 
Få nyheder
Mød KIO på Facebook
Følg løbende med i hvad der rør sig i kunsten i Odsherred.
Nyhedsmail
Vind gavekort og få Odsherreds kunstnyheder i mailboksen.
Kunst i Odsherred  | Tlf.: 21 78 33 72 | mail@kunstiodsherred.dk