Google+
 
  
  QR-kode
 
 
 
 
 

Seneste nyt

Tilmelding til 2017

Der er åbnet for tilmelding til 2017-sæsonen.

Vi har vanen tro sendt en invitationsmail - både til alle gamle deltagere og til dem, der har skrevet sig op til at modtage denne invitation.
 

Evalueringsmøde november 2016

Vi havde et hyggeligt evalueringsmøde med kaffe og Connies hjemmebag.

Der var generel stor tilfredshed med året, så vi brugte mest tid på at drøfte Efterårskunst, som jo var et nyt tiltag i 2016.

Der var enighed om at Efterårskunst var en succes. Det ønskes derfor gentaget i 2017 - og helst med flere udstillingsdage.

Da det ikke er muligt at låne de samme lokaler næste år, brugte vi meget tid på at drøfte alternative steder.

Efter mødet pågår der en stor aktivitet for at løse dette problem og vi håber at have fundet et nyt sted inden vi åbner for tilmeldingerne til 2017.
 

Informations- og temamøde januar 2016

Infomødet om 'Kunst i Odsherred' samt temaet 'Adfærdspsykologi på facebook' havde stor interesse for kunstnere i Odsherred. Ialt 22 fremmødte fyldte DAFF's hyggelige klubhus på Rørvig havn. 

Der blev taget vel imod det nye tiltag med "Efterårskunst", og der fremkom allerede flere gode forslag til overvejelse i bestyrelsen for kommende sæsoner, fx "Ugens kunstner" på facebook, som bestyrelsen allerede er ved at implementere.

Michael Kofod sluttede af med et indlæg om hvordan man som facebookbruger kan opnå større synlighed ved at være bevidst om forskellige psykologiske parametre, der påvirker vores adfærd på det sociale medie. Et godt og informativt indlæg.

Vi glæder os til den kommende sæson.
  

Evaluerings- og temamøde september 2015

Søndag den 20. september kl. 14 - 16 holdt vi evaluerings- og temamøde i DAFF's hyggelige klubhus på Rørvig havn.

Vi evaluerede sæsonen og der kom nogle gode forslag frem. Fx blev det foreslået, at ændre Sommerkunst til en fælles udstilling i en lang weekend i efterårsferien i fx Galleri Svanen.

Det forslag har bestyrelsen arbejdet videre med og har et koncept - Efterårskunst - klar, allerede til den kommende 2016-sæson.

Derefter var der traditionen tro et tema på tapetet: "Principper for prissætning af kunst, herunder prispsykologi".

Michael Kofod indledte med et oplæg med indbyggede overraskelser. Derefter var der fri debat. Et meget spændende emne med mange synspunkter.

Informations- og temamøde januar 2015

Søndag den 18. januar 2015 holdt vi informations- og temamøde i sejlklubben i Rørvig.

Den første halve time blev der orienteret om konceptet og de nye tiltag i 2015. Desuden var der nogle spørgsmål og lidt debat.

Derefter gik vil til temadelen ”Tjen mere med nyhedsbreve”, som vi brugte knap 2 timer til.

Nyhedsbreve er den absolut bedste, billigste og nemmeste markedsføringskanal, du kan bruge. Vi kom bl.a. ind på:

  •         Hvorfor er nyhedsbreve vigtige
  •         Hvordan får du tilmeldinger til dine nyhedsbreve
  •         Hvordan bør du opbygge et nyhedsbrev
  •         Hvad skal det indeholde
  •         Hvornår og hvor ofte skal du udsende nyhedsbreve
  •         Hvordan sikrer du dig at det bliver læst
  •         Fif og fælder, herunder lovgivning

E-mailmarkedsføring er den mest profitable markedsføringskanal overhovedet” 
- Christina Klitsgaard, specialist i e-mailmarkedsføring

Der var ros til arrangementet fra deltagerne – det er vi glade for.

 Informationsmøde januar 2015

Evaluerings- og temamøde september 2014

Vi holdt evaluerings- og temamøde i sejlklubben i Rørvig søndag den 28. september 2014 kl. 14.

Sæsonen blev evalueret og der kom forslag til forbedringer til den nye sæson.

Bl.a. var der enighed om at det havde været en god ide at flytte Sommerkunst til den 2. weekend i august - det havde givet flere besøgende.

Temaet på mødet var "Brug facebook til markedsføring - fif og fælder".

Kunstforum

Der er lavet en speciel underside kunstnere kan bruge til at hjælpe hinanden med spørgsmål, svar, sparring og vidensdeling.
 

Hvad synes en deltager?

 
 
- Bredde og mangfoldighed -

 
Få nyheder
Mød KIO på Facebook
Følg løbende med i hvad der rør sig i kunsten i Odsherred.
Nyhedsmail
Vind gavekort og få Odsherreds kunstnyheder i mailboksen.
Kunst i Odsherred  | Tlf.: 21 78 33 72 | mail@kunstiodsherred.dk