Google+
 
  
  QR-kode
 
 
 
 
 

For kunstnere og gallerier

Tilmelding til 2018-sæsonen

Vi har åbnet for tilmelding til 2018-sæsonen.
 
Deadline for tilmelding og betaling af deltagergebyr er 1. februar 2018.
Tilmelding
QuickGuide
 
 
You need to install or upgrade your Flash Player

Ovenstående billeder er bl.a. taget fra vores temamøder, som deltagere i Kunst i Odsherred gratis kan deltage i.
 

Generelt

Kunst i Odsherred's formål er at synliggøre kunstnere i Odsherred. Sæsonen 2018 bliver 7. gang vi gør det.
 
Det sker ved at du bliver markedsført ad 12 forskellige kanaler gennem hele sæsonen.
 
Desuden sætter vi speciel fokus på arrangementerne Pinsekunst og Efterårskunst, som du også har mulighed for at deltage i.
 
Udover markedsføringen får du spændende viden på temamøder. Læs mere om temamøderne her.
 

De 12 markedsføringskanaler

Kunst i Odsherred markedsfører dig via 12 forskellige kanaler. Nogle virker hele sæsonen, andre fokuserer på enkeltarrangementer.
 
3 af markedsføringskanalerne er valgfri - de øvrige er du med i automatisk.
 
Deltagergebyret er det samme, selv om du har fravalgt nogle af kanalerne. Efterårskunst koster dog lidt ekstra.
 
Her er en skematisk oversigt:
 
Kanal Valgfri Periode Bemærkninger
Kunstfolderen   Sæson Vores kerneprodukt - derfor obligatorisk
Pinsekunst X 3 dage  
Efterårskunst X 5 dage Koster 250 kr. ekstra
Hjemmesiden   Sæson Generel markedsføring
Kunstsiden   Sæson  Din egen underside på hjemmesiden
Vejvisningsskilte X Sæson Skiltene kan bruges fra år til år  
Brochuredistribution   Sæson Kunstfolderen fordeles til ca. 60 steder 
Annoncer    Sæson Generelle annoncer 
Cyberkalendere    Sæson  Generelle annoncer 
Nyhedsbreve   Sæson Generelle meddelelser 
Facebook   Sæson  Generelle meddelelser 
Pressemeddelelser   Sæson Generelle meddelelser 
 
Markedsføringskanalerne er uddybende beskrevet i menuen 12 markedsføringskanaler
 

Møder, temaer, sparring

Foruden selve markedsføringen tilbyder vi:
 • Et årligt informationsmøde inden tilmelding. Her kan interesserede blive informeret generelt om konceptet og om nye tiltag samt få svar på spørgsmål.
 • I efteråret gennemføres en evaluering, hvor alle deltagerne kan bidrage med fx forbedringsforslag.
 • Som en del af ovenstående møder eller som selvstændige møder holder vi temamøder, hvor vigtige kunstrelaterede emner præsenteres med efterfølgende erfaringsudveksling.
  Læs mere under Temamøder.

Du får rigtig meget for pengene

To væsentlige ting du skal vide:
 • Bestyrelsen arbejder gratis. Derfor går hele deltagergebyret til markedsføring. 
 • Da vi er mange deltagere er der stordriftsfordele. Fx kommer en annonce alle deltagerne til gode.
Eksempler:
 • Markedsføringen på hjemmesiden er gratis, da ajourføringer udføres af initiativgruppen.
 • De faste omkostninger til fx web-hotel og mail er billige, da udgiften deles af alle deltagerne via deltagergebyret.
 • Design / layout / opsætning af kunstfolder, annoncer, skilte mm sker ligeledes gratis af bestyrelsen. 
 • Kunstfolderen trykkes og distribueres i 15.000 eksemplarer - en markedsføring der vil være næsten umulig, hvis man skulle markedsføre sig selv alene.
 • Nyhedsbreve, pressemeddelelser, indlæg på de sociale medier mm skrives af bestyrelsen.

Fordele for dig

 1. Systematisk markedsføring af dig hele sæsonen gennem mange kanaler.
 2. Alle må deltage efter ens, enkle og klare regler.
 3. Der er ikke cencur.
 4. Der er ikke antalsbegrænsning.
 5. Billigt, bl.a. fordi:
  • Vi er mange deltagere.
  • Vi skal ikke generere et overskud.
  • Bestyrelsen arbejder gratis.
 6. Du tages alvorligt – fx holder vi informations- og evalueringsmøder. Du kan i øvrigt nemt komme af med ris og ros her på hjemmesiden.
 7. Gratis temamøder hvor fx kunst- eller marketingrelaterede enmer præsenteres med efterfølgende sparring.

Dine åbningstider

Du bestemmer selv hvornår og hvor meget du vil holde åbent. Både i Kunstfolderen og på Kunstsiden kan åbningstiderne angives. 

Vi vil dog opfordre dig til at holde mest muligt åbent af flere grunde:

 • Helt banalt: For din egen skyld.
  Jo mere du holder åbent, jo flere besøgende og jo mere salg.
  Det er helt ok, at du arbejder med din kunst i åbningstiden - mange kunstinteresserede kan godt lide at se værkerne blive til.
 • For de kunstinteresseredes skyld.
  Jo flere steder der er åbent, jo større oplevelse kan vi give de besøgende.
 • For vores alles skyld:
  Kunst i Odsherred står stærkest og mest troværdig med så mange åbne kunstudstillinger som muligt.

Deltagerbetingelser

Alle der opfylder nedenstående betingelser kan deltage. Der er heller ikke adgangsbegrænsning.

 • Du skal have et egnet udstillingslokale i Odsherred, hvor kunstværkerne kommer til deres ret. Du bestemmer selv dine åbningstider.
 • Du overholder tilmeldings- og betalingsfristerne.
 • Du indløser gavekort udstedt af Kunst i Odsherred, som kunder vælger at bruge hos dig. Du får gavekortet refunderet efterfølgende.
 • Al information udveksles elektronisk, dvs. pr. e-mail og på denne hjemmeside. Fx vil vigtige datoer stå i QuickGuiden.

Deltagergebyr

Deltagergebyret er 1.300 kroner for hele 2018 uanset hvor mange af markedsføringskanalerne, du vælger.

For deltagelse i Efterårskunst skal du betale 500 kroner ekstra. Du får 250 kroner tilbage efter udstillingen, hvis du udstiller.
 

Tilmelding og betaling

Tilmeld dig via tilmeldingssiden Tilmelding til sæsonen.

Gør det nu, mens du husker det.
 

Hvad synes en deltager?

 

Informations og temamøde

Vi holder informations- og temamøde søndag den 14. januar 2018 kl. 14 - 16.00 i Sejlklubben på Rørvig Havn.

Der fortæller vi kort om hvad Kunst i Odsherred er, forklarer forbedringerne og svarer på spørgsmål.

Desuden har vi som tema sat ”Praktisk brug af Facebook ift. Kunst i Odsherred” på dagsordenen:

 • Hvordan offentliggør du et opslag, billeder og begivenheder på Kunst i Odsherreds Facebook-side? Hvilke forhindringer møder du i brugen med Facebook?
 • Hvordan får du adgang til og hvordan bruger du den nye interne Facebook-gruppe, der bl.a. kan bruges til erfaringsudveksling?
  Facebook bliver demonstreret via lyskanon på væggen med praktiske eksempler.
Du er velkommen til mødet – også selv om du ikke forventer at deltage i Kunst i Odsherred i den kommende sæson.
 

Læs mere …

Du kan læse mere om de enkelte elementer via menuen til venstre.
 
- Bredde og mangfoldighed -

Kunst i Odsherred - folder 2018

 

 
Få nyheder
Mød KIO på Facebook
Følg løbende med i hvad der rør sig i kunsten i Odsherred.
Nyhedsmail
Vind gavekort og få Odsherreds kunstnyheder i mailboksen.
Kunst i Odsherred  | Tlf.: 26 13 40 98 | mail@kunstiodsherred.dk