Google+
 
  
  QR-kode
 
 
 
 
 

13 markedsføringskanaler

Overblik

Nedenfor er hver af de 13 markedsføringskanaler detaljeret beskrevet:

1. Kunstfolder 

Obligatorisk.
 
Der udarbejdes en kunstfolder til hver sæson, som for hver deltager bl.a. indeholder:
 • Navn.
 • Adresse.
 • Kontaktoplysninger.
 • Åbningstider.
 • Information om kunsten.
 • Foto.
Hver deltagers rubrik vil være på 1/5 eller 1/4 A5-side. Det kan variere lidt fra sæson til sæson, da Kunstfolderen jo skal fylde et multiplum af 4 sider.
 
 
Andre fakta om Kunstfolderen:
 • Hæftet A5-format.
 • Kvalitetspapir.
 • Farvetryk på alle sider.
 • I 2019 blev der trykt 15.000 eksemplarer.
Et handy format at have med i bilen og til at køre efter.
 
Du leverer selv dit indhold til Kunstfolderen og du får den korrektur, inden den går i trykken.
 
Alle kunstnere og gallerier vil efter eget valg få mellem 50 og 150 stk. af kunstfolderen til uddeling fra eget udstillingssted. Du vil altid kunne få flere i løbet af sæsonen. 
 
Kunstfolderen kan også ses fra hjemmesiden. Her vil besøgende kunne bladre i den eller udskrive den i et redigeret format, der passer til normal A4 enkeltside-print.
 
Kunstfolderen udkommer ca. 1. april og er aktuel hele sæsonen. Den fordeles hele sommerhalvåret. 
 
Se nyeste Kunstfolder i Boksen til højre.
 

2. Pinsekunst

Frivillig deltagelse.

I Pinsen er der mange steder i Danmark (og i Sverige for den sags skyld) tradition for at køre rundt og se på kunst. Det gælder også i Odsherred.
 
Derfor vil der med Pinsekunst komme ekstra spot på de deltagere i Kunst i Odsherred, som har tilmeldt sig Pinsekunst:
 • Ikon i kunstfolderen viser, at man har åbent alle 3 pinsedage fra kl. 10 til 17.
 • Samme ikon vises på deltagerens side på Kunstsiden.
 • Der annonceres i lokalaviser og i relevante elektroniske begivenhedskalendere mv. på internettet, fx. i Kultunaut.dk og Kunstkalenderen.
Ønsker du at deltage i Pinsekunst, skal du altså holde åbent i tidsrummet kl. 10 til 17 alle tre pinsedage.
 
Pinsekunst annonceres flere steder med, at alle deltagerne har åbent i ovenstående tidsrum. Gæster må ikke gå forgæves disse steder - det vil devaluere hele konceptet.
 

3. Efterårskunst

Frivillig deltagelse.

Der arbejdes på at lave en fællesudstilling "Efterårskunst" i uge 42. 

Som med Pinsekunst er der ekstra spot på de deltagere i Kunst i Odsherred, som er med i Efterårskunst:

 • Der annonceres i lokalaviser og i relevante elektroniske begivenhedskalendere mv. på internettet, fx. i Kultunaut.dk og Kunstkalenderen.
 • Begivenheden slås op på Facebook.
 • Begivenheden annonceres selvfølgelig også i vores nyhedsbrev.

 

4. Hjemmesiden

Her er alle automatisk med.
 
Hjemmesiden hjælper læserne med at finde kunsten i Odsherred. Det sker bl.a. med beskrivelser af arrangementerne Pinsekunst og Efterårskunst og en online præsentation af Kunstfolderen.
 
Hjemmesiden indeholder en helt egen menu til deltagernes egne sider: Kunstsiden.
 

5. Kunstsiden

Obligatorisk.
 
Kunstsiden er din egen underside på hjemmesiden.
 
På Kunstsiden kan du skrive langt mere detaljeret om dig og din kunst, end fx Kunstfolderen giver plads til. Desuden er der plads til op til 9 billeder. Det giver besøgende på hjemmesiden et mere nuanceret indtryk af dig og din kunst.
 
Kunstsiden kan indeholde:
 1. Navn og kontaktoplysninger med link til din hjemmeside.
 2. Kunstart.
 3. Ikoner for deltagelse i Pinsekunst.
 4. Beskrivelse (op til 300 ord).
 5. Åbningstider.
 6. Videoklip.
 7. 9 billeder af din kunst og 1 profilbillede af dig eller udstillingsstedet.
Pkt. 1, 2, 3 dannes automatisk ud fra dine oplysninger til Kunstfolderen.
 
Pkt. 4 og 5 tages fra din tekst på tilmeldingsformularen. Har du ikke skrevet noget, tages teksten fra sidste sæson. Er du ny deltager og du ikke har skrevet noget, tages teksten fra Kunstfolderen.
 
Pkt. 6 er frivillig. Hvis du har et relevant videoklip på YouTube - fx hvor du præsenterer dig selv, viser noget af tilblivelsen af din kunst eller viser rundt i dit værksted - kan dette klip indlejres på din side. I tilmeldingsformularen angiver du blot videoens web-adresse, som du finder i YouTube's videoadministratorpanel - den kan fx hedde: http://youtu.be/w2AR-hpogQY.
 
Pkt. 7 er dine fremsendte billeder. Hvis du ikke har sendt nogen billeder, tages blot billedet til Kunstfolderen.
OBS. ved indsendelse af billeder accepterer du, at de må bruges af Kunst i Odsherred til markedsføring og på de sociale medier. 
 
Kunstsiden er aktuel hele sæsonen, da hjemmesiden jo altid er åben og den viser, hvornår du har åbent. Den ajourføres senest 1. april forud for den nye sæson og er aktiv året ud.
 
 

6. Vejvisningsskilte

Frivilligt. 
 
Vejvisningsskilte er skilte du kan sætte op på og i nærheden af dit udstillingssted, så besøgende kan finde dig.
 
Via hjemmesiden kan du frit udskrive de vejvisninsskilte du har brug for og evt. laminere dem.
 
Du kan også bestille laminerede A3-skilte i 3 forskellige udformninger i tilmeldingsformularen (max. 3 stk. af hver).
 
Skiltene er af god kvalitet og ens fra år til år. Inden du bestiller skilte, så se lige om dine skilte fra sidste sæson stadig kan bruges.
 
 

7. Brochuredistribution

Her er alle automatisk med.
 
Kunstfolderen vil blive fordelt på flere måder:
 • Som deltager har du den stående på sit udstillingssted.
 • Du er også meget velkommen til at fordele Kunstfolderen til nærliggende butikker og lignende.
  Husk at få tilladelse, inden du lægger dem.
 • Bestyrelsen fordeler Kunstfolderen på fx biblioteker, turistbureauer, sommerhusudlejningsfirmaer, spisesteder, butikker mv. hvor det vurderes, at der kommer kunstinteresserede.
  Pt. fordeler vi til 30 - 40 steder.
 • Endelig kan Kunstfolderen printes fra hjemmesiden.

Det giver maksimal synlighed.

8. Annoncer

Her er alle automatisk med.
 
Vi annoncerer i lokalavisen forud for Pinsekunst og Efterårskunst.
 
Derudover annoncerer vi eventuelt i andre medier. Dette besluttes fra år til år ud fra hvor mange deltagere - og dermed indtægter - vi får.
 

9. Cyberkalendere

Her er alle automatisk med.
 
Vi annoncerer i gratis cyberkalendere som fx KultuNaut og Kunstavisens web-kalender.
 

10. Nyhedsbreve

Her er alle automatisk med.
 
Når vi har noget særligt at berette - fx når Kunstfolderen er klar eller når vi holder Pinsekunst og Efterårskunst - sender vi nyhedsbreve ud.
 
Sker der noget spændende - fx på facebooksiden - vil dette også komme med i nyhedsbrevet.
 
For at få fat i så mange kunstinteresserede som muligt, der vil modtage nyhedsbreve, kan man tilmelde sig nyhedsbreve via hjemmesiden.
 
Du kan også tilmelde dine gæster til nyhedsbrevet, ved fx at lade dine gæster skrive sig på en tilmeldingsformular. 
 

11. Facebook-side

Her er alle automatisk med.

Bestyrelsens brug af siden

Bestyrelsen bruger facebook til at annoncere for generelle ting som fx Pinsekunst og Efterårskunst.

Din brug af siden

Facebook-siden kan bruges af alle deltagerne.

Jo mere deltagerne bruger siden, jo mere aktivitet kommer der på den. Det belønner facebooks algoritme, så opslagene spredes mere. Og det kan igen trække flere følgere til siden.

Adminstratorerne deler nogle af opslagene for at gøre siden så alsidig som muligt.

Siden kan ses her: www.facebook.com/kunstiodsherred.
 

12. Pressemeddelelser

Her er alle automatisk med.
 
Vi bruger pressen, når vi har chancen for at promovere Kunst i Odsherred med det formål at blive kendte som en seriøs markedsføringskanal for alle kunstnere og gallerier i Odsherred.
 

13. Instagram

kunstiodsherred
 
Bestyrelsen bruger siden til at annoncere for generelle ting som fx. Pinsekunst og Efterårskunst. 

 

Kunst i Odsherred  | kunstiodsherred@gmail.com