Google+
 
  
  QR-kode
 
 
 
 
 

Seneste nyt

Tilmelding til 2018

Der er åbnet for tilmelding til 2018-sæsonen.

Vi har vanen tro udsendt en invitationsmail - både til alle gamle deltagere og til dem, der har skrevet sig op til at modtage denne invitation.

Evalueringsmøde november 2017

Vi havde igen et hyggeligt evalueringsmøde med kaffe og Connies hjemmebag.

På mødet diskuterede vi Efterårskunst og et par andre forbedringer til den kommende sæson.

Vi har desværre igen måttet ændre lokaler til Efterårskunst.

Et andet problem er, at mange deltagere melder fra, selv om de har tilmeldt sig Efterårskunst, For at imødegå dette, vil det fremover koste 250 kroner at deltage i Efterårskunst. Desuden skal der betales et "depositum" på 250 kr. som man får tilbage, såfremt man deltager i Efterårskunst.

Læs mere Efterårskunst.

Til den kommmende sæson er der 4 forbedringer, hvor den største er at vi fra hjemmesiden vil sælge gavekort, der kan indløses hos deltagerne. Håber det øger omsætningen.

Læs mere om sæsonens forbedringer under Nyheder 2018.

Evalueringsmøde november 2016

Vi havde et hyggeligt evalueringsmøde med kaffe og Connies hjemmebag.

Der var generel stor tilfredshed med året, så vi brugte mest tid på at drøfte Efterårskunst, som jo var et nyt tiltag i 2016.

Der var enighed om at Efterårskunst var en succes. Det ønskes derfor gentaget i 2017 - og helst med flere udstillingsdage.

Da det ikke er muligt at låne de samme lokaler næste år, brugte vi meget tid på at drøfte alternative steder.

Efter mødet pågår der en stor aktivitet for at løse dette problem og vi håber at have fundet et nyt sted inden vi åbner for tilmeldingerne til 2017.
 

Informations- og temamøde januar 2016

Infomødet om 'Kunst i Odsherred' samt temaet 'Adfærdspsykologi på facebook' havde stor interesse for kunstnere i Odsherred. Ialt 22 fremmødte fyldte DAFF's hyggelige klubhus på Rørvig havn. 

Der blev taget vel imod det nye tiltag med "Efterårskunst", og der fremkom allerede flere gode forslag til overvejelse i bestyrelsen for kommende sæsoner, fx "Ugens kunstner" på facebook, som bestyrelsen allerede er ved at implementere.

Michael Kofod sluttede af med et indlæg om hvordan man som facebookbruger kan opnå større synlighed ved at være bevidst om forskellige psykologiske parametre, der påvirker vores adfærd på det sociale medie. Et godt og informativt indlæg.

Vi glæder os til den kommende sæson.
  

Evaluerings- og temamøde september 2015

Søndag den 20. september kl. 14 - 16 holdt vi evaluerings- og temamøde i DAFF's hyggelige klubhus på Rørvig havn.

Vi evaluerede sæsonen og der kom nogle gode forslag frem. Fx blev det foreslået, at ændre Sommerkunst til en fælles udstilling i en lang weekend i efterårsferien i fx Galleri Svanen.

Det forslag har bestyrelsen arbejdet videre med og har et koncept - Efterårskunst - klar, allerede til den kommende 2016-sæson.

Derefter var der traditionen tro et tema på tapetet: "Principper for prissætning af kunst, herunder prispsykologi".

Michael Kofod indledte med et oplæg med indbyggede overraskelser. Derefter var der fri debat. Et meget spændende emne med mange synspunkter.

Informations- og temamøde januar 2015

Søndag den 18. januar 2015 holdt vi informations- og temamøde i sejlklubben i Rørvig.

Den første halve time blev der orienteret om konceptet og de nye tiltag i 2015. Desuden var der nogle spørgsmål og lidt debat.

Derefter gik vil til temadelen ”Tjen mere med nyhedsbreve”, som vi brugte knap 2 timer til.

Nyhedsbreve er den absolut bedste, billigste og nemmeste markedsføringskanal, du kan bruge. Vi kom bl.a. ind på:

  •         Hvorfor er nyhedsbreve vigtige
  •         Hvordan får du tilmeldinger til dine nyhedsbreve
  •         Hvordan bør du opbygge et nyhedsbrev
  •         Hvad skal det indeholde
  •         Hvornår og hvor ofte skal du udsende nyhedsbreve
  •         Hvordan sikrer du dig at det bliver læst
  •         Fif og fælder, herunder lovgivning

E-mailmarkedsføring er den mest profitable markedsføringskanal overhovedet” 
- Christina Klitsgaard, specialist i e-mailmarkedsføring

Der var ros til arrangementet fra deltagerne – det er vi glade for.

 Informationsmøde januar 2015

Evaluerings- og temamøde september 2014

Vi holdt evaluerings- og temamøde i sejlklubben i Rørvig søndag den 28. september 2014 kl. 14.

Sæsonen blev evalueret og der kom forslag til forbedringer til den nye sæson.

Bl.a. var der enighed om at det havde været en god ide at flytte Sommerkunst til den 2. weekend i august - det havde givet flere besøgende.

Temaet på mødet var "Brug facebook til markedsføring - fif og fælder".
 

Hvad synes en deltager?

 
 
- Bredde og mangfoldighed -

Kunst i Odsherred - folder 2018

 

 
Få nyheder
Mød KIO på Facebook
Følg løbende med i hvad der rør sig i kunsten i Odsherred.
Nyhedsmail
Vind gavekort og få Odsherreds kunstnyheder i mailboksen.
Kunst i Odsherred  | Tlf.: 26 13 40 98 | mail@kunstiodsherred.dk